תמונות

ברוך קרא -יום הולדת לטלי בן עובדיה צילום: אלעד דיין