תמונות

מנוף, אתר בניה, צילום: דניאל נחמיה, חדשות 2