תמונות

טרולי, וטל והמילטון. שלושת הראשונים במקצה הדירוג (רויטרס)