תמונות

איציק כהן, ג, ספרייה (30) צילום: שירן כרמל