תמונות

ישראל טל בשנות השבעים צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון