תמונות

שישה גביעי יופלה ב–20 שקל בסופר אושר עד, השבוע