תמונות

דלית וינשטוק חדש, מטבח כלים צילום: הגר דופלט