תמונות

אוהדי שתי הקבוצות כבר בקרית אליעזר (עמית מצפה)