תמונות

קוסטה ריקה, צפרדע תקריב גובה צילום: רועי גליץ