תמונות

עופרי לנקרי. פאר מאמינה שהיא התרגשה (איתי ישראל)