תמונות

מהתקרה 09, ערסל בתקרה היוצר אזור מנוחה צילום: Ruetemple