תמונות

שלשה של פניני הורידה את הקבוצות למחצית (אלן שיבר)