תמונות

צבי ויובל הם המצטיינים בעוד מארי וקייט נאלצו לעזוב צילום: מתוך בייקאוף ישראל