תמונות

הבקסטריט בויז נחתו, מאי 2015 צילום: אורית פניני