תמונות

כזה דבר עדיין לא קרה בבית וגן. אלון על כר הדשא