תמונות

אחסון נעליים 09, תליית הנעליים לתצוגה צילום: jennamcarthur.com