תמונות

הגשם הכבד מכסה את השחקנים בקרית אליעזר (עמית מצפה)