תמונות

השאלה היא האם הקבוצה הטובה בתבל גם תושפע מכך (gettyimages)