תמונות

ארגון 03, טוש מחיק לתזכורות בפינת הכביסה צילום: mothersniche.com