תמונות

ליאת בלזר חדש, סלון פינת עבודה כללי צילום: הגר דופלט