תמונות

עילית והמשפחה - לידה בניו יורק צילום: תומר ושחר צלמים