תמונות

"כרמטכ"ל היה לי הכי קשה ללכת למשפחה שכולה"