תמונות

רותי (והמעטפה) רון צילום: רועי מדלי ורועי נדלר