תמונות

יציע אחד סגור, בלם אחד מושעה. עונשים אחרי סכנין