תמונות

סטורלזי, חנוכיית נורות לד על בסיס בטון, 299 שקלים בצורהלה