תמונות

ציפי לבני יושבת ראש קדימה במכללה למנהל(יוסי .ז) צילום: יוסי זילברמן