תמונות

ולחשוב שהוא עוד הוביל בדקה 82.. (דני מרון)