תמונות

עדי ארונוב, על חיפוי הבטון משתלב אחד הצילומים שנבחרו צילום: אלעד גונן