תמונות

מרב בנר, מקלחת שירותים גובה צילום: רני לוריא