תמונות

רם כרמי, בית המשפט העליון חוץ צילום: Almog