תמונות

ארונות מטבח, מטבח בעיצוב לי מילוא וליאורה סגל יצחקי, מענה לצורכי ה צילום: אורית אלפסי