תמונות

פינקני. השיפור הוא תהליך טבעי לטענתו (דרור עינב)