תמונות

המצטיינת במשחק. לויצקי (צילום: אלונה חליווא)