תמונות

גיוס 240316 צילום: איתי כהן, אלון קירה בית ספר לצילום