תמונות

לירוז נשברת ופורצת בבכי צילום: מתוך הכוכב הבא