תמונות

נורית ולק דגן, שטיח צילום: מיכל קריגר מוטולה