תמונות

תערכוה רמת אביב יעל פוליאקוב צילום: ראובן שניידר