תמונות

יותר מהכל, מכבי רוצה לנקום (צילום: אלן שיבר)