תמונות

פעם חמישית גלידה. כלומר, שיא (gettyimages)