תמונות

הצנחת אספקה אימון חיל החימוש צילום: דובר צה"ל