תמונות

טלי רוזנשטיין, חדר ילד גובה צילום: אלעד שריג