תמונות

ארוחה אח גדול - לבנה זוהרים, ירדן עוז, איתי וולך צילום: צ'ינו פפראצי