תמונות

בתיאוריה, יש אופציה לשדרוג. רול (עודד קרני)