תמונות

הישג מרשים או "עוד" תואר? מסי, אלבה ופברגאס (gettyimages)