תמונות

רגע מחלוקת גדול במשחק. אוספינה מכשיל את אוסקר (GETTYIMAGES)