תמונות

שלמה בן גל (השמאלי). הציב רף גבוה (שי לוי)