תמונות

אסם באירלנד 3, גובה, קונסטרוקציה של עץ מוכנסת לתוך השלד המתכתי צילום: Adam Currie