תמונות

tbקצב פלסטיני לאחר שחיתת עז ברמאללה צילום: עדי רם