תמונות

הדרך המהירה היא לעיתים גם הארוכה ביותר צילום: מתוך המשימה: אמזונס