תמונות

בן שמעון. ידע גם להחמיא לשחקנים (אלן שיבר)